Viktig information om skolgård och biltrafik

Var vänlig ta del av informationen.
Extra viktigt är informationen kring hämtning och lämning med bil. Tack för att ni respekterar detta!