Pedagoger

Vi som jobbar på Rubinen är:


Bibbi Abrahamsson


Ceccilia König

 

Sofia Lendrup (föräldraledig)


 Bella Hansson


Stefan Wennberg