Påsklovet

Hej vårdnadshavare!

Det är dags att lämna in vilka tider ni är i behov av fritidsplats under påsklovet 14-17 april. Vi hoppas att ni  har överseende med kort varsel, men eftersom vi i den rådande situationen på skolan har fått lägga prioritet på annat och inte vet hur stor sjukfrånvaro vi har längre fram, behöver vi planera i tid. Vi behöver tiderna för ert/era barn senast den 1 april.

Lägg in hela dagar på Nuddis eller markera ledigt. Om ingen ändring görs i Nuddis räknar vi med att ditt barn är ledigt.

Med vänlig hälsning

Fritidshemmen på Skattkärrsskolan

Lite att tänka på

Hej i virus-tider!

  • Tänk på att den information som delats på klassbloggar angående smitta och sjuka barn gäller även på fritids!                                                                                Vi vill även påminna om att fritidsplatsen ska nyttjas när vårdnadshavare jobbar eller studerar.
  •  Veckorna går fort, ändra tider i Nuddis för påsklovet vecka 16!
  • Vecka 12 jobbar vi med utomhuspedagogik på gården och i närområdet.

 

Ha en fin helg och tvätta händerna!

 

Hälsningar Rubinen