Informationsbrev

Hej!

Vi har nu haft en period när vi fokuserat på att lära känna varandra i grupperna och även lära känna rutinerna på respektive avdelning. Vi tycker att vi har haft en fin start och de nya barnen på avdelningarna har börjar landa i verksamheten.

Vi vet att starten för fritidshemmen har varit annorlunda i år jämfört med andra år och även i fortsättningen kommer vi följa de riktlinjer som folkhälsomyndigheten lämnar. Det innebär att vi i nuläget fortsätter att slussa in barn vid frukost och mellanmål och att föräldrar fortsatt får vänta utanför när barnen hämtar och lämnar sina saker i hallen. Morgonfritids fortsätter att vara en uteverksamhet så länge vädret tillåter.

När ni lämnar och hämtar ert/era barn är det viktigt att ni kommer fram och tar kontakt med personalen och säkerställer att vi vet att ni lämnar eller hämtar ert barn så att barnet blir in- och utnuddat enligt rutin. Då har ni också möjlighet att stämma av hur dagen på fritids varit. Om vi är inomhus när ni ska hämta eller lämna ert barn kan ni knacka på fönstret för att få kontakt med pedagogerna, eller ringa till avdelningens telefon. Efter sammanslagningen på eftermiddagen ringer ni till Rubinens telefon för att få kontakt med pedagogerna. 070- 020 82 52

All personal på samtliga fritidshem finns på informationsbild vid avdelningarna.

Om ni har några frågor eller synpunkter som rör ert barn och barnets vistelse på fritidshemmet vänd er i första hand till pedagogerna på avdelningen.

Se till att information på Nuddis är aktuell och att tiderna stämmer för ditt barn. På skoldagar ska det finnas två fält med tider om ditt barn är på fritids både på morgonen och på eftermiddagen. Vid lov lägger ni in heldag på Nuddis.

Hälsningar Skattkärrsskolans fritidshem

Information

Måndag 14 september är det studiedag och ingen skola.

Fritids är öppet som vanligt så se till att lägga in heldag på Nuddis med den tid ni har behov av omsorg denna dag!

Bifogar en länk angående regler och rutiner för fritidshemmen. Läs igenom och meddela oss om de uppgifter ni lämnat tidigare stämmer, om de inte stämmer lämna in ett nytt papper.

https://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/skattkarr-vase_so/skattkarrsskolan/rutiner-fritidshemmen-skattkarrsskolan.pdf

Hälsningar Rubinen