Planeringar

Vill börja med att tacka er för det fina samarbetet ni
har tillsammans med oss på fritids och att ni underlättar för oss genom att meddela oss tider era barn är hos oss. Tack också för att ni löste barnomsorgen så fint i fredags förra veckan då fritids hade stängningsdag. Det gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet ännu mer.

Pedagogerna har kommit igång ordentligt med pedagogiska planeringar för olika
fritidsaktiviteter. Under hösten har vi studerat läroplanen för fritids och därefter
pratat om vilka delar vi vill utveckla på våra fritidshem.

På Rubinen har pedagogerna och barnen jobbat med entreprenörskap och ni såg
säkert de fina julalster de gjorde innan jul. I vår fortsätter temat entreprenörskap
med fokus på välgörenhet, barnkonventionen. Jag ser fram emot att komma och
kika och ta del av alstren som blir till försäljning. Pedagogerna kommer säkert
berätta mer om detta fina arbete på bloggen. På tal om bloggen är det också ett
område som kommer utvecklas. Barnen kommer själva få ta hand om
bloggskrivandet. Det är roligt att skriva för ett syfte, för att ni ska få läsa och ta
del av deras vardag på fritids.

På Rubinen kan barnen, och ni, också få se det dagliga schemat med aktiviteter
på ett tydligare sätt, som kommer sitta uppe på väggen. Tydlighet ger trygghet
och det har verkligen Rubinen jobbat med under läsåret. Det är en trygg
barngrupp och pedagogerna jobbar med bra rutiner och strukturer.

Önskar er en fin februari!

Med vänlig hälsning
Pernilla Kans
Biträdande Skolledare

Fritidshemmens planeringsdag fre 26 jan

Fritidshemmens planeringsdag fred 26 januari 2018planeringsdag

På Skattkärrsskolans fritidshem så har vi två-tre gemensamma planeringsdagar per termin. Dessa dagar används till kompetensutbildning, utvecklingsarbete, planering och utvärdering. De ökade kraven på vår verksamhet gällande planering, uppföljning och dokumentation gör att denna tid är värdefull för oss.

Vårterminens första planeringsdag är fredagen den 26 januari. Det innebär att alla fritidshemsavdelningar är stängda, både på morgonen och eftermiddagen.
OBS! Skolan har ordinarie schemadag. Barnen går alltså i skolan.

Vi vädjar till Er vårdnadshavare att själva ordna omsorg denna dag, då den ordinarie personalen inte kommer att arbeta i elevgrupp under den här dagen.

De föräldrar som inte kan lösa omsorgen den aktuella dagen och därför behöver fritidsplats tar kontakt med biträdande skolledare. Inför studiedagen den 26 januari ska detta göras senast den 12 januari för att få annan barnomsorg denna dag.

Har ni några funderingar är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon fritidshemsavdelning.

Med vänlig hälsning!
Pernilla Kans 
Biträdande skolledare

Tel 070-020 54 33