IST – schema

Information IST –Schema fritidshem

Skattkärrsskolans fritidshem använder sig av det digitala programmet IST för att se grundschemat för barnen på fritids. Önskvärt är att ni vårdnadshavare lägger in ert grundschema i IST. Detta för att tiderna ska stämma med det ni betalar för fritidsplatsen samt för att vi ska få en överblick över våra fritidsbarn.
Nedan hittar ni adressen.
https://e-tjanster.karlstad.se/Menugroup2.aspx?groupId=1

Behöver ni hjälp med att lägga in ert grundschema, vilka tider då ni behöver ha fritidsplats, så be fritidspedagogen på din avdelning så hjälper de till.

Nuddis är ett annat verktyg som vi använder oss av för att notera barnens närvaro, se aktuellt dagsschema. Där kan ni gå in och skriva meddelanden, samt ändra ert veckoschema om ni hämtar tidigare eller om ert barn inte ska vara på fritids någon dag. Utifrån aktuell info om antal fritidshemsbarn är det lättare att planera fritidsverksamhet. Nuddis kan ni vårdnadshavare lägga som app på telefon/ipad. Även där kan ni be fritidspedagogerna om hjälp vid behov.

Tack för att ni hjälper till att skapa rätt förutsättningar för pedagogerna på fritidshemmen. Det underlättar deras arbete om de har rätt fritidstider på ert barn inlagda i våra system.

Med vänlig hälsning

Pernilla Kans
Biträdande Skolledare
ansvar: förskoleklass, fritidshem